vår historie

GRÜNDERNE BAK WORKIS 

Si farvel til uformelige og stive uniformer,
som er skadelig for miljøet. 

Si hei til WORKIS! 

Visste du at tekstilbransjenstår for 10% av klimautslippene?

WORKIS har et sterkt miljøfokus